Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 16/348
Entreprenør PARK & ANLEGG AS
Start 05.12.2016
Slutt 30.05.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier TRYGVE HAAVELMOS VEI 10
Søknad gjelder Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 04.12.2016
Tittel Kieller terasse
Byggherre
Organisasjon: JM NORGE AS (orgnr.: 829350122)
Kontaktperson: Tormod Stenshall (tlf.: 934 18 555 )
Stedsansvarlig
Leif Håkon Strøm (tlf.: 90099367)
Ansvarshavende
Anna Raasok Killingmo (tlf.: 48032627)
Kjell Åge Holm (tlf.: 48177305)