Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/224
Entreprenør RIIS BYGG ENTREPRENØR AS
Start 16.09.2019
Slutt 11.10.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Løkkastubben 2 -13
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 10.09.2019
Tittel Løkkastubben VA
Byggherre
Organisasjon: RIIS BYGG AS (orgnr.: 988883778)
Kontaktperson: Torstein Dahl (tlf.: 90554293)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
John Skogen (tlf.: 92814466)