Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/217
Entreprenør ISACHSEN ANLEGG AS
Start 09.09.2019
Slutt 01.07.2021
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Stubben 1 -18
Elgfaret 9 -16
Skogfaret 17 -64
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 05.09.2019
Tittel Skogfaret-Elgfaret 80 19 05
Byggherre
Organisasjon: Skedsmo kommune Anlegg (orgnr.: 938275130)
Kontaktperson: Kjersti Mikalsen (tlf.: 90202303)
Stedsansvarlig
Sigmund Guldbrandsen (tlf.: 41337886)
Sigmund Gulbransen (tlf.: 41337886)
Ansvarshavende
Daniel Solstad (tlf.: 45864777)