Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/216
Entreprenør SKANSKA NORGE AS
Start 19.09.2019
Slutt 09.12.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Nittedalsgata 35 -39
Nittedalsgata 20 -15
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, Fiber/bredbånd, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 04.09.2019
Tittel Infrastruktur arbeide i Nittedalsgata
Byggherre
Organisasjon: SKANSKA BOLIG AS (orgnr.: 979476256)
Kontaktperson: Magnus Nilsen Haugland (tlf.: +47 41 04 64 02)
Stedsansvarlig
Ingar Berg (tlf.: +47 45 86 92 38)
Ansvarshavende
Stina Brandt (tlf.: 41323779)