Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/206
Entreprenør SVENSEN MASKIN AS
Start 23.08.2019
Slutt 30.10.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Ruth Maiers gate 8 -20A
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 21.08.2019
Tittel vann og Avløp
Byggherre
Kontaktperson: Geir Østengen (tlf.: 95734613)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Knut Svensen (tlf.: 90193495)