Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/190
Entreprenør MESTA AS
Start 14.08.2019
Slutt 08.11.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Henrik Wergelands gate 1 -10B
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 09.08.2019
Tittel Brandvoldgata sykkelgate
Byggherre
Organisasjon: SKEDSMO KOMMUNE TEKNISK SEKTOR (orgnr.: 974637979)
Kontaktperson: Stefan Lehn Hermandsen (tlf.: 46911273)
Stedsansvarlig
Odd Christian Ellingsen (tlf.: 41532102)
Ansvarshavende
Markus Fredrik Molnar (tlf.: 90031513)