Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/171
Entreprenør AGRO ANLEGG AS
Start 30.07.2019
Slutt 31.10.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kirkegata 10 -12
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 08.07.2019
Tittel Tilkobling VA ifm Akershus kunstsenter
Byggherre
Organisasjon: SKEDSMO KOMMUNE TEKNISK SEKTOR (orgnr.: 974637979)
Kontaktperson: John Nordmoen (tlf.: 99281667)
Stedsansvarlig
Mikael Nyholm (tlf.: 45487788)
Ansvarshavende
Bård Wahl (tlf.: 45286350)