Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/91
Entreprenør PARK & ANLEGG AS
Start 20.05.2019
Slutt 28.06.2019
Arbeidstype Arbeidstillatelse
Søknad gjelder Dekkearbeid

Saksinformasjon

Sakstype Arbeidstillatelse
Registrert 09.05.2019
Tittel Fortau Nittedalsgata
Byggherre
Organisasjon: SKEDSMO KOMMUNE TEKNISK SEKTOR (orgnr.: 974637979)
Kontaktperson: Stefan Lehn-Hermandsen (tlf.: 66938400)
Stedsansvarlig
Kjell Holm (tlf.: 41004051)
Ansvarshavende
Trym B Tangen (tlf.: 47829454)