Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 19/9
Entreprenør FET RØR OG GRAVESERVICE AS
Start 04.02.2019
Slutt 10.07.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Vestbygata 57 -59
Søknad gjelder Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 15.01.2019
Tittel Overvann Vestbygaten
Byggherre
Organisasjon: SKEDSMO KOMMUNE TEKNISK SEKTOR (orgnr.: 974637979)
Kontaktperson: Ingar Almark (tlf.: 97615205)
Stedsansvarlig
Tom Eivind Kristensen (tlf.: 48210577)
Ansvarshavende
Thorbjørn Haug (tlf.: 91134377)