Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/285
Entreprenør SIGURD FURULUND MASKIN AS
Start 23.10.2018
Slutt 01.10.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Nannestadgata 4 -11
Søknad gjelder Avløpsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 22.10.2018
Tittel Lundkvartalet
Byggherre
Organisasjon: JM NORGE AS (orgnr.: 829350122)
Kontaktperson: Jan Moløkken (tlf.: 97013571)
Stedsansvarlig
Kjell Larsen (tlf.: 91569069)
Ansvarshavende
Sindre Furulund (tlf.: 94888666)