Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/222
Entreprenør SIGURD FURULUND MASKIN AS
Start 17.09.2018
Slutt 01.10.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gjerdrumsgata 15 -21
Søknad gjelder Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 10.09.2018
Tittel Lundskvartalet
Byggherre
Organisasjon: JM NORGE AS (orgnr.: 829350122)
Kontaktperson: Jan Moløkken (tlf.: 97013571)
Stedsansvarlig
Martin Bjerke (tlf.: 91317761)
Ansvarshavende
Sindre Furulund (tlf.: 94888666)
Kjell Larsen (tlf.: 91569069)