Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/171
Entreprenør ENWA PMI AS
Start 01.08.2018
Slutt 30.11.2018
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gjerdrumsgata 22 -36
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 24.07.2018
Tittel Graving for VA og etablering av G/S
Byggherre
Organisasjon: SKEDSMO KOMMUNE (orgnr.: 938275130)
Kontaktperson: Stefan Lehn‐Hermandsen (tlf.: 46911273)
Stedsansvarlig
Martin Nilsen (tlf.: 92345842)
Ansvarshavende
Stian Solberg (tlf.: 91914040)