Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/137
Entreprenør PROSJEKTKONTORET ROMERIKE AS
Start 28.06.2018
Slutt 01.08.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Kjerulfsgate 2b
landstadsgate 6
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning, El-kabel, Telekabel, Fiber/bredbånd, Fjernvarme

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 27.06.2018
Tittel Lillestrøm Øst, Kjerulfsgt Landstadsgt
Byggherre
Organisasjon: TARALDSET EIENDOM AS (orgnr.: 976090993)
Kontaktperson: Tor Taraldset (tlf.: 95148646)
Stedsansvarlig
Ansvarshavende
Karl Åke Nystrøm (tlf.: 9511 3963)