Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/119
Entreprenør BECKER ENTREPRENØR AS
Start 12.06.2018
Slutt 28.06.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Johan Valstads vei 11 -14
Søknad gjelder El-kabel

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 08.06.2018
Tittel Grave og legge ny høyspent kabel for Hafslund da eks kabel kommer i konflikt med Ny VA Trase Steffensens vei
Byggherre
Organisasjon: SKEDSMO KOMMUNE (orgnr.: 938275130)
Kontaktperson: Liv Stormyhr (tlf.: 41107380)
Stedsansvarlig
Christian magnussen (tlf.: 91524515)
Ansvarshavende
2 (tlf.: 91524515)