Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/115
Entreprenør WALAN MASKIN AS
Start 18.06.2018
Slutt 30.11.2018
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Gnr/Bnr: 258/3 7B -35
Søknad gjelder Annet

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 07.06.2018
Tittel Grunnarbeider støyskjerm Sandbakkveien
Byggherre
Organisasjon: BERTEL O. STEEN EIENDOM AS (orgnr.: 996340341)
Kontaktperson: Stian Olaf Kalsaas (tlf.: 91617253)
Stedsansvarlig
Thomas Slettte (tlf.: 47473553)
Ansvarshavende
Thomas Slette (tlf.: 47473553)