Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/112
Entreprenør FET RØR OG GRAVESERVICE AS
Start 25.06.2018
Slutt 17.05.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Sildreveien 13B -33
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning, Overvannsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 03.06.2018
Tittel VA Sildreveien
Byggherre
Organisasjon: SKEDSMO KOMMUNE TEKNISK SEKTOR (orgnr.: 974637979)
Kontaktperson: (tlf.: 66968000)
Stedsansvarlig
Thorbjørn Haug (tlf.: 91134377)
Ansvarshavende
Arild Høibraaten (tlf.: 97154145)