Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 18/108
Entreprenør FET RØR OG GRAVESERVICE AS
Start 04.06.2018
Slutt 13.06.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier Sigurds gate 1A -5A
Søknad gjelder Vannledning, Avløpsledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 01.06.2018
Tittel VA Sigurdsgate
Byggherre
Organisasjon: SKEDSMO KOMMUNE TEKNISK SEKTOR (orgnr.: 974637979)
Kontaktperson: Ine Høyer (tlf.: 66938400)
Stedsansvarlig
Arild Høibraaten (tlf.: 97154745)
Ansvarshavende
Thorbjørn Haug (tlf.: 91134377)
Tom-Eivind Kristensen (tlf.: 48210577)