Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146
Adressesøk

Søknadsinformasjon

Søknad 17/346
Entreprenør ISACHSEN ANLEGG AS
Start 30.10.2017
Slutt 30.09.2019
Arbeidstype Gravearbeid
Berørte veier kiellandsvei 1 -1
Søknad gjelder Vannledning

Saksinformasjon

Sakstype Gravetillatelse
Registrert 25.10.2017
Tittel 801702 Kiellandsvei - Johan s
Byggherre
Organisasjon: SKEDSMO KOMMUNE TEKNISK SEKTOR (orgnr.: 974637979)
Kontaktperson: Liv Stor (tlf.: 41107380)
Stedsansvarlig
Robil Lampe (tlf.: 97550671)
Ansvarshavende
Syver Bang (tlf.: 97994089)
Christian Antonsen (tlf.: 97575424)