Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Søknader
Adressesøk
Søk:
Søknadsinformasjon

Søknad: 17/318 Arbeidstype: Gravearbeid
Entreprenør: HUSER ENTREPRENØR AS Status: Godkjent
Berørte veier: moreneveien 1 20
Flesvigs vei 4 20
Søknad gjelder: Annet
Start: 09.10.2017
Slutt: 01.06.2018
Saksinformasjon
Registrert: 05.10.2017 Andre søknader på saken: Arbeidsvarsling (233523)
Tittel: Ny adkomstvei Skedsmo betong Sakstype: Gravetillatelse
©2018 Geomatikk as

Navigasjon i kart:

Verktøylinjen over kartet lar deg manøvrere i kartet.

Informasjon om objekter

Ved å klikke en gang på aktuelle flater vil de fremheves og en informasjonsboks vil komme til syne.

Navigasjonsverktøy

navigasjonsverktøy I øvre venstre hjørne finnes et navigasjonsverktøy, pilene lar deg bevege kartet henholdsvis nord, øst, sør og vest, og "slidebaren" lar deg endre målestokk. Dra handelen nedover for å zoome ut, og oppover for å zoome inn. Eventuelt kan "+" og "-" knappene brukes