Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
18/185 Istandsettelse etter VA Arbeidstillatelse Bernt Ankers vei NCC INDUSTRY AS 13.08.2018 31.10.2018
18/215 Reetablering av fortau Roald Amundsens gate Gravearbeid Roald Amundsens gate SKEDSMO KOMMUNE 03.09.2018 15.11.2018
18/222 Lundskvartalet Gravearbeid Gjerdrumsgata SIGURD FURULUND MASKIN AS 17.09.2018 09.11.2018
18/223 Vestvollveien 14 Gravearbeid Vestvollveien MATHISEN GRAVERSERVICE AS 17.09.2018 31.10.2018
18/229 Statsråd ihlens vei 23 c Gravearbeid Statsråd Ihlens vei ANLEGGSELEKTRO AS 24.09.2018 30.11.2018
18/230 Engaveien 18 Gravearbeid Engaveien ANLEGGSELEKTRO AS 24.09.2018 30.11.2018
18/232 Snorres gate 17- ordre 1921 Gravearbeid Snorres gate ANLEGGSELEKTRO AS 24.09.2018 30.11.2018
18/233 Masseutskifting Selboes gate Gravearbeid Selboes gate SKEDSMO KOMMUNE 24.09.2018 31.10.2018
18/234 Kirkegata 31 Gravearbeid Kirkegata ANLEGGSELEKTRO AS 24.09.2018 30.11.2018
18/236 Ny Rundkjøring, Berger Gravearbeid Gneisveien Trondheimsveien HUSER ENTREPRENØR AS 17.09.2018 10.05.2019
18/238 Hellaveien 3 - Løvehjerte FUS Barnehage Gravearbeid Hellaveien TOM HVAAL AS 24.09.2018 30.11.2018
18/239 Industriveien 20 Gravearbeid Industriveien GLENN NIKOLAYSEN AS 25.09.2018 23.10.2018
18/240 kjerulfs gate Gravearbeid Kjerulfs gate ANLEGGSELEKTRO AS 24.09.2018 30.11.2018
18/243 Sørjordet, legging av nye offentlige ledninger Gravearbeid Gnr/Bnr: 75/45 PROSJEKTKONTORET ROMERIKE AS 05.09.2018 31.10.2018
18/244 Graving for VA Gravearbeid Bakkergata JØDAHL MASKIN 19.09.2018 10.11.2018
18/246 Husebyveien 2 Gravearbeid Husebyveien VEFLEN ENTREPRENØR AS 26.09.2018 26.10.2018
18/247 Adolph Tidemans gate 10 Lillestrøm Gravearbeid Voldgata KIM STEINSHOLT AS 24.09.2018 26.10.2018
18/250 Vannledning Vestbygaten Gravearbeid Storgata FET RØR OG GRAVESERVICE AS 01.10.2018 15.12.2018
18/252 Kirkeveien del 1 og 2 Gravearbeid Vestvollveien STEG ENTREPRENØR AS 01.10.2018 14.12.2018
18/256 Fortau Stalsberggata Gravearbeid Stalsberggata STOLE AS 27.09.2018 30.11.2018
18/259 Hurdalsgata 81 Gravearbeid Hurdalsgata BONSTAD ATLE 15.10.2018 16.11.2018
18/264 Nitteberg Hage Gravearbeid Holtveien OLE MARTIN ALMELI AS 10.10.2018 26.10.2018
18/265 Glostrupveien 50. Gravearbeid Glostrupveien HANS OG TOR HANSEN AS 05.10.2018 02.11.2018
18/268 Graving av ny VA Gravearbeid Landstads gate TURHUS MASKIN AS 15.10.2018 14.12.2018
< 1 2 3 >
©2018 Geomatikk as