Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
17/236 Graving i veibane ibl tilkobling av vann og kloakk Gravearbeid SKJETTENVEIEN TOMMY S. ELNÆS AS 11.09.2017 30.11.2018
17/267 Graving av fjernvarme og overvann Gravearbeid SKJETTENVEIEN TOMMY S. ELNÆS AS 25.09.2017 30.11.2018
17/346 801702 Kiellandsvei - Johan s Gravearbeid kiellandsvei ISACHSEN ANLEGG AS 30.10.2017 01.05.2019
18/37 VA Statsråd Ihlens vei Gravearbeid Martin Linges vei BECKER ENTREPRENØR AS 15.04.2018 21.12.2018
18/59 Lundskvartalet - Gravearbeid Nannestadgata SIGURD FURULUND MASKIN AS 25.04.2018 25.04.2019
18/71 Tårnveien 12 Gravearbeid Tårnveien BRØDRENE TOPAAS AS 03.04.2018 31.10.2018
18/74 Høyspent Skjetten Gravearbeid Valstadsvingen NES HAGE OG ANLEGG DA 22.05.2018 31.10.2018
18/108 VA Sigurdsgate Gravearbeid Sigurds gate FET RØR OG GRAVESERVICE AS 04.06.2018 20.10.2018
18/112 VA Sildreveien Gravearbeid Sildreveien FET RØR OG GRAVESERVICE AS 25.06.2018 17.05.2019
18/115 Grunnarbeider støyskjerm Sandbakkveien Gravearbeid Gnr/Bnr: 258/3 WALAN MASKIN AS 18.06.2018 30.11.2018
18/119 Grave og legge ny høyspent kabel for Hafslund da eks kabel kommer i konflikt med Ny VA Trase Steffensens vei Gravearbeid Johan Valstads vei BECKER ENTREPRENØR AS 12.06.2018 16.11.2018
18/134 1924 Torsvei Gravearbeid Tors vei ANLEGGSELEKTRO AS 02.07.2018 31.10.2018
18/137 Lillestrøm Øst, Kjerulfsgt Landstadsgt Gravearbeid Kjerulfsgate landstadsgate PROSJEKTKONTORET ROMERIKE AS 28.06.2018 01.08.2019
18/138 Nordens vei, sykkelfelt og fortau Gravearbeid Nordens vei MESTA AS 30.07.2018 02.11.2018
18/150 Fiolbakken 2 Gravearbeid Fiolbakken ANLEGGSELEKTRO AS 09.07.2018 31.10.2018
18/151 Haraldsgate 16 Gravearbeid Haralds gate ANLEGGSELEKTRO AS 09.07.2018 31.10.2018
18/152 Leiv Eriksons gt x Magnus gt Gravearbeid Leiv Eirikssons gate ANLEGGSELEKTRO AS 09.07.2018 31.10.2018
18/153 Nesgata 21 Gravearbeid Nesgata ANLEGGSELEKTRO AS 09.07.2018 31.10.2018
18/158 Nybakveien 77 Gravearbeid Nybakveien ANLEGGSELEKTRO AS 09.07.2018 31.10.2018
18/160 Hernrik Ibsens vei 51b Gravearbeid Henrik Ibsens vei ANLEGGSELEKTRO AS 16.07.2018 31.10.2018
18/161 Salerudveien 7 Gravearbeid Salerudveien ANLEGGSELEKTRO AS 16.07.2018 31.10.2018
18/162 Nedre Ryens vei 19 Gravearbeid Nedre Ryens vei ANLEGGSELEKTRO AS 16.07.2018 31.10.2018
18/163 Riisalleen 10 Gravearbeid Riisalleen ANLEGGSELEKTRO AS 16.07.2018 31.10.2018
18/171 Graving for VA og etablering av G/S Gravearbeid Gjerdrumsgata ENWA PMI AS 01.08.2018 30.11.2018
1 2 3 >
©2018 Geomatikk as