Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/348 Kieller terasse Gravearbeid TRYGVE HAAVELMOS VEI PARK & ANLEGG AS 05.12.2016 30.05.2019
17/36 Tårnbyveien 294 Gravearbeid TÅRNBYVEIEN JCB BYGG & ANLEGG AS 24.02.2017 01.02.2019
17/38 Prost Holms vei 130 Gravearbeid prost holms vei JCB BYGG & ANLEGG AS 28.02.2017 01.02.2019
17/236 Graving i veibane ibl tilkobling av vann og kloakk Gravearbeid SKJETTENVEIEN TOMMY S. ELNÆS AS 11.09.2017 30.11.2018
17/267 Graving av fjernvarme og overvann Gravearbeid SKJETTENVEIEN TOMMY S. ELNÆS AS 25.09.2017 30.11.2018
17/297 Prost Stabels vei 22 Gravearbeid Prost Stabels vei ANLEGGSELEKTRO AS 24.05.2018 31.12.2018
17/338 Nye ledninger i Nitelva Gravearbeid Badeveien LEIF GRIMSRUD AS 09.10.2017 31.01.2019
17/346 801702 Kiellandsvei - Johan s Gravearbeid kiellandsvei ISACHSEN ANLEGG AS 30.10.2017 01.05.2019
18/4 Hurdalsgata Gravearbeid Hurdalsgata SKEDSMO KOMMUNE 15.11.2017 30.11.2018
18/8 VA Steffensensvei Gravearbeid Steffensens vei BECKER ENTREPRENØR AS 05.02.2018 01.05.2019
18/37 VA Statsråd Ihlens vei Gravearbeid Martin Linges vei BECKER ENTREPRENØR AS 15.04.2018 21.12.2018
18/59 Lundskvartalet - Gravearbeid Nannestadgata SIGURD FURULUND MASKIN AS 25.04.2018 25.04.2019
18/108 VA Sigurdsgate Gravearbeid Sigurds gate FET RØR OG GRAVESERVICE AS 04.06.2018 13.06.2019
18/112 VA Sildreveien Gravearbeid Sildreveien FET RØR OG GRAVESERVICE AS 25.06.2018 17.05.2019
18/115 Grunnarbeider støyskjerm Sandbakkveien Gravearbeid Gnr/Bnr: 258/3 WALAN MASKIN AS 18.06.2018 30.11.2018
18/137 Lillestrøm Øst, Kjerulfsgt Landstadsgt Gravearbeid Kjerulfsgate landstadsgate PROSJEKTKONTORET ROMERIKE AS 28.06.2018 01.08.2019
18/151 Haraldsgate 16 Gravearbeid Haralds gate ANLEGGSELEKTRO AS 09.07.2018 30.11.2018
18/153 Nesgata 21 Gravearbeid Nesgata ANLEGGSELEKTRO AS 09.07.2018 30.11.2018
18/160 Hernrik Ibsens vei 51b Gravearbeid Henrik Ibsens vei ANLEGGSELEKTRO AS 16.07.2018 30.11.2018
18/161 Salerudveien 7 Gravearbeid Salerudveien ANLEGGSELEKTRO AS 16.07.2018 30.11.2018
18/171 Graving for VA og etablering av G/S Gravearbeid Gjerdrumsgata ENWA PMI AS 01.08.2018 30.11.2018
18/202 statråds ihlesvei Gravearbeid Statsråd Ihlens vei SKEDSMO KOMMUNE 16.07.2018 30.11.2018
18/229 Statsråd ihlens vei 23 c Gravearbeid Statsråd Ihlens vei ANLEGGSELEKTRO AS 24.09.2018 30.11.2018
18/230 Engaveien 18 Gravearbeid Engaveien ANLEGGSELEKTRO AS 24.09.2018 30.11.2018
1 2 3 >
©2018 Geomatikk as