Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 17042
Registrert 05.04.2019
Firma Hafslund Nett
Start 29.04.2019
Slutt 17.05.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Knut Eraker Hole
Kontakt telefon 97650250
Arbeidets art Ny kabeltrase skal etableres pga forsterkning strømforsyning for Hafslund Nett AS