Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 16850
Registrert 25.03.2019
Firma Skedsmo kommune Drift vei
Start 20.05.2019
Slutt 31.10.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Eirik Grønlie
Kontakt telefon 97705978
Arbeidets art Veien skal asfalteres. Veien vil bli underlagt sperrefristregler når veien er ferdig asfaltert.