Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146

Planinformasjon

Plan nr 15426
Registrert 28.06.2018
Firma Skedsmo kommune Drift vei
Start 15.08.2019
Slutt 01.11.2019
Status Godkjent koordinert
Planlegger Eirik Grønlie
Kontakt telefon 97705978
Arbeidets art Prosjektet utsettes til 2019 pga VA-arbeider som skal utføres i 2019. Det skal bygges nytt veilysanlegg.