Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146
Plan Tittel Firma Planlegger Kontakt Start Slutt
15874 Kvartal 37 Geomatikk Regine Krefting 91509146 05.11.2018 02.03.2020
15941 Ramstadveien veilys Skedsmo kommune Drift vei Eirik Grønlie 97705978 15.04.2019 01.06.2019
15979 Fortau Salerudveien Skedsmo kommune Drift vei Eirik Grønlie 97705978 01.05.2019 31.08.2019
16079 Hellaveien Skjetten, Rehabilitering av VA-system Skedsmo kommune Anlegg Stefan Lehn-Hermandsen 46911273 01.03.2019 28.02.2020
16531 Kirkeveie mm, ny kabelgrøfter Hafslund Nett Jon Anders Sørensen 98255454 01.04.2019 31.10.2019
16534 Bølervegen mm, kabelgrøfter, Hafslund Nett Jon Anders Sørensen 98255454 01.04.2019 31.10.2019
16535 Eikekroken mm, kabelgrøfter Hafslund Nett Jon Anders Sørensen 98255454 01.04.2019 30.11.2019
16928 Graving av fibergrøft pga sanering av luftnett SKEDSMO Broadnet Magnus Teie Færgestad 90123860 17.04.2019 01.07.2019
17000 Asaktoppen_Veslefjellet_FTTH Geomatikk Linda Dragonmoen 01.05.2019 01.08.2019