Gravesøknader i Skedsmo kommune
Oversikt over alle innvilgede gravesøknader i Skedsmo kommune

Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Kontakt
91509146 / 09146

Dokumentbestilling

Innsynsbestilling

Du har bedt om innsyn i sak 19/164 hos saksbehandlende enhet Skedsmo kommune kommunalteknisk avdeling. Ingen opplysninger er untatt offentligheten, men innsyn må likevel bestilles.

vilkår og betingelser