Graving i Skedsmo kommune
All graving/arbeider på kommunal eiendom er søknadspliktig.

Søknad om graving/arbeider på kommunal veigrunn skal sendes www.gravemelding.no

For nærmere informasjon se www.skedsmo.kommune.no

Kontakt i Skedsmo kommune er
fellesekspedisjonen 66938436/37
Søknader
Vis søknader:
Søknad Sakstittel Arbeidstype Veinavn Entreprenør Start Slutt
16/37 0231-863585 Gravearbeid STASJONSVEIEN BRØDRENE NORDAHL AS 04.04.2016 10.05.2018
16/110 0231-866649 Gravearbeid STRØMSVEIEN SIGURD FURULUND MASKIN AS 23.05.2016 01.08.2018
17/78 Kjeller Gård Gravearbeid JOHANNES NIELSENS VEI SIGURD FURULUND MASKIN AS 18.04.2017 18.04.2018
17/107 Riggomeråde for byggearbeider i parkalleen 2-4. Gravearbeid Brøtergata CONSTO ØST AS 02.05.2017 08.09.2018
17/187 Graving ifb med omlegging av telekabler Gravearbeid STØPERIVEIEN SIGURD FURULUND MASKIN AS 31.07.2017 28.02.2018
17/200 rikard nordaaks vei Gravearbeid RIKARD NORDRAAKS VEI JOHAN SVENDSENS VEI BREIDABLIKKVEIEN NCC NORGE AS 26.06.2017 31.05.2018
17/221 Nittedalsgata, Nytt VA anlegg Gravearbeid Nittedalsgata PARK & ANLEGG AS 31.07.2017 30.06.2018
17/290 Rehabilitering Va Nybakkveien Gravearbeid Nybakveien PARK & ANLEGG AS 02.10.2017 30.06.2018
17/318 Ny adkomstvei Skedsmo betong Gravearbeid moreneveien Flesvigs vei HUSER ENTREPRENØR AS 09.10.2017 01.06.2018
17/321 Omr. Elgfaret - Elgfaret Gravearbeid Elgfaret TOM HVAAL AS 12.10.2017 29.06.2018
17/322 Omr. Elgfaret - Furuveien Gravearbeid Furuveien TOM HVAAL AS 12.10.2017 29.06.2018
17/323 Omr. Elgfaret - Industriveien Gravearbeid Industriveien TOM HVAAL AS 12.10.2017 29.06.2018
17/324 Omr. Elgfaret Johan Valstads vei Gravearbeid Johan Valstads vei TOM HVAAL AS 12.10.2017 29.06.2018
17/325 Omr. Elgfaret - Ole Buues vei Gravearbeid Ole Buues vei TOM HVAAL AS 12.10.2017 29.06.2018
17/326 Omr. Elgfaret - Skogfaret Gravearbeid Skogfaret TOM HVAAL AS 12.10.2017 29.06.2018
17/327 Omr. Elgfaret - Sportsveien Gravearbeid Furuveien TOM HVAAL AS 12.10.2017 29.06.2018
17/328 Omr. Elgfaret - Steffensens vei Gravearbeid Steffensens vei TOM HVAAL AS 12.10.2017 29.06.2018
17/329 Omr. Elgfaret - Steinbråteveien Gravearbeid Steinbråteveien TOM HVAAL AS 12.10.2017 29.06.2018
17/330 Omr. Elgfaret - Stubben Gravearbeid Stubben TOM HVAAL AS 12.10.2017 29.06.2018
17/331 Omr. Elgfaret - Tronerudveien Gravearbeid Tronerudveien TOM HVAAL AS 12.10.2017 29.06.2018
17/338 Nye ledninger i Nitelva Gravearbeid Badeveien LEIF GRIMSRUD AS 09.10.2017 30.04.2018
17/346 801702 Kiellandsvei - Johan s Gravearbeid kiellandsvei ISACHSEN ANLEGG AS 30.10.2017 01.06.2018
1 2 >
©2018 Geomatikk as